Svenska Eldningssystem

Image

Svenska Eldningssystem

Vi driftar både egna och andras fjärrvärmeanläggningar

Svenska Eldningssystem etablerades 2005 och sköter driften för samtliga fjärrvärmeanläggningar inom Bussme Energy. Förutom de helägda fjärrvärmeanläggningarna sköter vi även driften för Öresundskrafts anläggningar i Vejbystrand och Hjärnarp.

Vi finns således representerade på en rad olika orter i Skåne: