loader-logo

Lokalt, cirkulärt och innovativt

Fjärrvärme

Läs mer

Biokol

Läs mer

Kolsänka

Läs mer

Bussme Energy AB

Bussme Energy är ett familjeföretag grundat 2010 verksamt inom fjärrvärmebranschen. Vår vision är att tillsammans med lokala entreprenörer och aktörer kunna erbjuda konkurrenskraftig fossilfri fjärrvärme på små och stora orter i södra Sverige.