loader-logo

Biokol

Biokol från Bussme

Vi är en av Europas största biokolproducenter med flera produktionsanläggningar i södra Sverige. Vår ambition är att alltid kunna erbjuda biokol oavsett vilken årstid det är och oavsett vilka egenskaper det ska hålla.

Vi kan erbjuda:

Produktblad

Analys

Vad är biokol

Vår egenproducerade biokol har många användningsområden: Jordförbättrare, filtermaterial och kolsänka.

Biokol framställs genom att organiskt material, exempelvis ved, trädgårdsrester och träspill, upphettas till mellan 300 och 1000 °C i en ugn utan tillförsel av syre. Härvid avges flyktiga ämnen såsom metan, vätgas, vattenånga, kolmonoxid, och kväveföreningar. Kvar i fast form blir träkol. Processen kallas pyrolys, och den begränsade syretillgången skiljer pyrolys från vanlig förbränning med fri syretillförsel. Under senare år har intresset ökat för att tillföra biokol till odlingsjord. Biokol kan öka markens bördighet, särskilt vid varmt klimat och vid jordar med lågt pH-värde, öka jordbrukets produktivitet och ge skydd mot vissa blad- och jordburna sjukdomar. Biokol i jorden gör att det ofta växer bättre, tack vare stor porositet vilket ofta kan hålla mer vatten som växter och jordens mikroorganismer nyttjar. Markvattnet innehåller växtnäring och sidorna runt porerna kan skydda vissa mikroorganismer från deras fiender. Inblandning av biokol i rötningsprocessen på biogasanläggningar har visat sig ha en positiv effekt eftersom man ser att utbytet av metangas kontra koldioxid ökar. Biokol har stor stabilitet, ofta med halveringstider på över tusen år. Biokol har därför även uppmärksammats som en möjlig kolsänka, vilket innebär att koldioxid i luften samlas in av växter och via pyrolys omvandlas till biokol som deponeras i jorden för lång tid.

Vill du veta mer eller önskar prisuppgift?