loader-logo

Kolsänka

Kolsänka från Bussme

Vi på Bussme producerar kolsänkor genom vårt biokol. Fotosyntesen är egentligen stjärnan i sammanhanget, som binder in koldioxid från atmosfären till växter.

Våra kolsänkor säljs via puro.earth som är en handelsplattform för CO2-krediter.
Våra kolsänkor är certifierade av Itahaka Institute

Om vi ska klara målet att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, måste vi, förutom att minska utsläppen, även arbeta med kolsänkor som reducerar nivåerna av koldioxid i atmosfären. IPCC, FN:s klimatpanel, listade i sin rapport från en storskalig användning av det som kallas för Negative Emission cirkulationen; skapa kolsänkor helt enkelt.
Enligt en studie på Cornell